Commbox CBU5520S

Commbox CBU5520S

Матрица:

Технические параметры:

Общий размер панели и масса: 1211x682x100мм, 27,5кг.

853 674